คุณรู้จักที่นอนดีพอแล้วหรือยัง
 
การนอนคือกิจกรรมสำคัญของชีวิต และเพราะเวลา 1 ใน 3 ของแต่ละวันถูกใช้ไปกับการนอน เราจึงอยู่บนที่นอนมากกว่าพื้นที่อื่นใดของชีวิต ด้วยเหตุนี้มนุษย์ในทุกยุคสมัยจึงพยายามค้นคว้าศาสตร์แห่งการนอนผ่านที่นอนคุณภาพเสมอมา เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของความรู้สึกผ่อนคลายในชั่วโมงแห่งการหลับใหล รวมถึงรับพลังแห่งความสุขในทุกเช้าวันใหม่ ทว่าที่นอนที่มีคุณภาพสูงเหล่านั้นก็มักมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ ซึ่งน้อยคนนักจะได้รู้จักและทราบความจริง


องค์ประกอบของที่นอนคุณภาพ
เพราะพลังแห่งความสุขในทุกเช้าวันใหม่มีคุณค่าต่อชีวิต ดังนั้นการนอนจึงควรเป็นมากกว่าแค่การวางร่างกายขนานไปกับพื้นผิวโลกบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่นอนคุณภาพสูงตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายและจิตใจในด้านนี้ได้ และแน่นอนว่า ความเป็นที่นอนคุณภาพสูงก็ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญที่ทรงคุณค่าเช่นกัน ต่อไปนี้เป็น 3 องค์ประกอบหลักที่จะทำให้ที่นอนแต่ละหลังแตกต่างกัน และผู้คนได้สัมผัสในคุณค่าอย่างแท้จริง

1 )Support System : Spring & Non Spring
ระบบการรองรับน้ำหนัก


ระบบการรองรับน้ำหนัก หรือ Support System เป็นหัวใจสำคัญหลักหนึ่งของที่นอนแต่ละประเภท หากเปรียบเทียบก็เสมือนว่าชั้นนี้คือแกนกลาง อันเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการรองรับน้ำหนักของร่างกาย เมื่อวางเรือนร่างลงบนที่นอน รวมถึงมีองค์ความรู้ในการผลิตที่ช่วยในการกระจายน้ำหนักของผู้นอน ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความรู้สึกผ่อนคลายขณะหลับ โดยทั่วไปแล้วในชั้นนี้มักมีเทคโนโลยีการผลิตอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ แบบใช้สปริง (Spring) และแบบไม่ใช้สปริง (Non Spring)
  • Spring
  • Non Spring

2 ) Comfort Layer
ชั้นวัสดุสร้างความสบาย ปรับสมดุลการรองรับและกระจายน้ำหนัก


Comfort Layer เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นระบบการรองรับน้ำหนัก (Support System : Spring & Non Spring) ชั้นนี้เป็นอีกชั้นที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกสบายขณะวางร่างกายลงบนที่นอน รวมถึงเมื่อหลับใหล เนื่องจากเป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับร่างกายของผู้นอนมากขึ้น และเป็นชั้นที่ช่วยรับน้ำหนักของร่างกายก่อนจะลงลึงไปถึงชั้นที่เป็นระบบการรองรับน้ำหนัก (Support System : Spring & Non Spring) โดยทั่วไปแล้ว ในชั้นนี้จะเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่พิถีพิถันและเหมาะสมกับที่นอนแต่ละประเภท ซึ่งออกแบบตามโจทย์ความต้องเฉพาะของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม โดยวัสดุที่ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตที่นอนเลือกใช้สำหรับชั้นนี้ อาทิ Latex (ยางพารา), Memory Foam, Polyurethane Foam, Miracle Foam, Lumbar Support was เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเภทของที่นอนเป็นสำคัญ

3 ) Body Touching Top
ชั้นห่อหุ้มและผิวสัมผัส


ชั้นห่อหุ้มและผิวสัมผัสคือชั้นบนสุดที่มองเห็นด้วยสายตา และเป็นชั้นสุดท้ายของที่นอนที่อยู่แนบชิดจนแทบสัมผัสกับพื้นผิวของร่างกายมากที่สุด ความสำคัญของชั้นนี้มีมากกว่าแค่ความสวยงาม เนื่องจากเป็นชั้นที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับตัวของผู้นอน ด้วยเหตุนี้ในชั้นห่อหุ้มและผิวสัมผัสจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่นอนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ความพิถีพิถันอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุพิเศษสำหรับชั้นนี้ ซึ่งหนึ่งในวัสดุแสนพิเศษและทรงคุณค่าอย่างมาก คือ การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไรฝุ่น หรือเคลือบสาร Anti-Mite เพื่อปกป้องที่นอนจากไรฝุ่น เชื้อรา และแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ในการผลิตที่นอนคุณภาพสูง ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความสำคัญกับเทคนิคการผลิตที่เรียกว่า Quilting และ Hand Tufting ที่ช่วยเสริมความรู้สึกสบายขณะวางร่างกายลงบนที่นอน รวมถึงเพิ่มความหรูหราและควรค่าต่อการเป็นเจ้าของอีกด้วย
  • Quilting
  • Hand Tufting
Back to top