ฟรี! ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19)
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000.- 
เมื่อซื้อที่นอนสลัมเบอร์แลนด์
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 
 
*ตรวจสอบรุ่นที่นอนที่ร่วมรายการนี้กับผู้เชียวชาญของเรา ณ จุดขาย