ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ชนะ ทั้ง 16 ท่าน กรุณา ส่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ชนะ เข้ามาทาง inbox ภายในวันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 18.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์