บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายที่นอนตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ โวโน สตารี่ไนท์
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์  โวโน  สตารี่ไนท์
นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่นอนตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ โวโน  สตารี่ไนท์
 • หมวดที่ 1  การรับประกันสำหรับสินค้า  ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า
สถานที่ติดต่อ : ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกทันสมัย ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้า โชว์รูม สถานที่ที่ลูกค้าซื้อสินค้า
เอกสารอ้างอิง : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รหัสการรับประกันอิเลคทรอนิคเพื่อยืนยันวันที่ลูกค้ารับสินค้า  สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าตัวแทน
ให้ใช้เอกสารอ้างอิงการรับสินค้าจากร้านค้าเพื่อยืนยันวันที่รับสินค้า
ราคาสินค้า      : อ้างอิงจากราคาขาย ณ จุดขายที่ลูกค้าซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้า ที่นอน และ ฐานรอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ ได้รับสินค้า  หรือ ซ่อมสินค้าได้ภายในระยะเวลาการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นอนรุ่นเดิม ขนาดเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นที่นอนรุ่นอื่น ขนาดอื่น โดยชำระเพิ่มราคาส่วนต่าง 
 • กรณีลูกค้าเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทน ต้องการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะรับเปลี่ยนเฉพาะกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนที่นอนมูลค่าถูกลง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า 1 ครั้ง ต่อ การซื้อสินค้า 1 หลัง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงินทุกกรณี
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนและรับคืน สินค้าสั่งทำพิเศษ ได้แก่ สินค้าขนาดพิเศษ ที่นอนติดซิป สินค้าผลิตเฉพาะสำหรับงานโครงการ และสินค้าที่สั่งผลิตโดยคำสั่งพิเศษอื่นๆ จากลูกค้า
 • รายการสินค้าที่รับประกันคุณภาพ ได้แก่ ที่นอน และ ฐานรอง ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการนอน เช่น ชุดผ้าปู หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้านวม และ/หรือ ของสมนาคุณต่างๆ ของบริษัทฯ
ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า
สำหรับลูกค้า
 • ลูกค้าติดต่อกับพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงวันที่รับสินค้า และราคาสินค้า
 • แจ้งสาเหตุการชำรุด และ ความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือ ซ่อมสินค้า
 • พนักงานขายห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าจะแจ้งวันที่นัดรับสินค้าเดิมและส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
สำหรับพนักงานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า (Sleep Specialist) และร้านค้า
 1. กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
 • พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า ดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขของห้างสรรพสินค้าและบริษัทฯ ผ่าน ส่วนบริการลูกค้า (Customer Service) ของบริษัทฯ
 • ร้านค้าต้องประสานงานกับผู้แทนขายของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารและการเปลี่ยนสินค้าแก่ลูกค้า โดยจำเป็นต้องมีเอกสารแสดงวันที่ลูกค้า ได้รับสินค้าจากทางร้าน
 • เพื่อยืนยันวันที่รับสินค้าและนำกลับใช้สิทธิ์การรับประกันภายใน 14 วันหลังจากรับสินค้าจริง ทั้งนี้หากร้านค้ามีสินค้าในร้าน สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้โดยตรง
 • หรือแจ้งกับตัวแทนขายในการประสานงานให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า
 1. กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการซ่อมสินค้า
 • พนักงานขายในร้านค้าปลีกทันสมัยหรือร้านค้า สามารถแจ้งให้ลูกค้าให้ติดต่อโดยตรงมาที่ ฝ่ายรับประกันสินค้าของบริษัทฯ
สถานที่ติดต่อ :  แผนกรับประกันสินค้า บริษัทฮิลดิ้งแอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-987-8000 ต่อ 152 วันจันทร์ - วันศุกร์
www.slumberland.co.th / การรับประกันสินค้า / Scan QR Code               
[email protected]: Slumberlandth               
E-Mail: [email protected]
 • หมวดที่ 2  สถานที่ติดต่อ :  การรับประกันสำหรับสินค้ากรณีที่ลูกค้ารับสินค้าเกิน 14 วันขึ้นไป
สถานที่ติดต่อ :  แผนกรับประกันสินค้า บริษัทฮิลดิ้งแอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-987-8000 ต่อ 152 วันจันทร์ - วันศุกร์
www.slumberland.co.th / การรับประกันสินค้า / Scan QR Code               
[email protected]: Slumberlandth               
E-Mail: [email protected]                             
เอกสารอ้างอิง : ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รหัสการรับประกันอิเลคทรอนิค เพื่อยืนยันวันที่ลูกค้ารับสินค้า  สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าตัวแทน ให้ใช้วันที่ที่ลูกค้าคนได้รับสินค้าจากร้านค้าตัวแทน เป็นวันที่รับสินค้า กรณีที่ลูกค้าไม่มีเอกสารวันที่รับสินค้ามาแสดง ให้ใช้วันที่ผลิตสินค้าที่ระบุบนป้ายควบคุมการผลิตบนที่นอน (Control Check List) และบวกเพิ่ม 7 วัน เป็นวันรับสินค้า
ราคาสินค้า : ให้อ้างอิงจากราคาขายมาตรฐาน (Standard Selling Price) ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
กรณีที่ลูกค้ารับสินค้าเกินกว่า 14 วัน บริษัทฯ รับประกัน เฉพาะโครงสร้างหลักได้แก่ โครงสปริง โครงสร้างยางพารา โครงสร้างชั้นโฟม  โครงสร้างไม้ของฐานรอง ที่ชำรุดและเสียหายจากการผลิต  
สลัมเบอร์แลนด์ โวโน สตารี่ไนท์
สปริง Bonnell                                    10 ปี Vono Hi-Tensed Coil                           10 ปี สปริง Bonnell                                      5 ปี
สปริง PS1200                           12 ปี สปริง Super Vono Coil                        10 ปี สปริง Pocket Barrel                              5 ปี
สปริง Pocket Barrel                         15 ปี โครงสร้างฟองน้ำอัด                   10 ปี โครงสร้างฟองน้ำอัด                      5 ปี
สปริง PPS1500                         15 ปี โครงสร้างยางพารา                                10 ปี โครงสร้างยางพารา                       5 ปี
สปริง PPS2400                         15 ปี สปริง รุ่นโครงการ                        7 ปี  
สปริง PPS3600                         15 ปี    
โครงสร้างฟองน้ำอัด                    10 ปี    
โครงสร้างยางพารา                                10 ปี    
โครงสร้างฐานรอง (ไม่มีสปริง)                     5 ปี    
โครงสร้างฐานรอง (สปริง)             10 ปี    
 
 • หมวดที่ 3 การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ดังนี้
 • ชั้นวัสดุ (ชั้นโฟม, เส้นใยสังเคราะห์, ชั้นวัสดุภายในอื่นๆ)  ผ้าหุ้ม , Topper ที่มีการยุบตัว และ/หรือชำรุดการเปลี่ยนแปลงของสีและคุณสมบัติวัสดุ  
 • วัสดุฉีกขาด ที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงการกระแทก การกระโดดบนที่นอน การชันเข่าบนที่นอน
 • การวางของหนักทับบนที่นอนเป็นเวลานานเกินกว่า  3 วัน
 • การชำรุด-ฉีกขาดจากของมีคม สินค้าชำรุดจากไฟไหม้
 • การเลี้ยงสัตว์บนที่นอนทำให้เป็นสาเหตุของ หมัด เรือด ริ้น ไร แมลงต่างๆ
 • รอยเปื้อนจากของเหลว หรือรอยเปื้อนอื่นๆ
 • การใช้งานผิดประเภท เช่นใช้ที่นอนเป็นที่รองรีด
 • สินค้าชำรุด เสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เช่น การอนุญาตให้พนักงานจัดส่งงอที่นอนเพื่อขึ้นบ้าน
 • การจัดเก็บที่นอนในที่ไม่เหมาะสม เช่น  จัดเก็บในที่มีความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อรา, สถานที่แสงแดดส่อง / น้ำ ทำให้เกิดการแปลงแปลงคุณสมบัติของวัสดุ
 • การใช้ร่วมกับเตียงที่ไม่เหมาะสม เช่น เตียงเล็กเกินไปทำให้บีบที่นอนจนผิดรูป เตียงที่มีโครงสร้างเป็นไม้ระแนง (กระดูกงู)
 • กลิ่นของที่นอนวัตถุดิบที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัว เช่น โฟม ยางพารา ขนม้า ขนแกะ กาว ดังนั้นอาจมีผลทำให้ที่นอนมีกลิ่นเฉพาะรุ่น
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 • บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมสินค้าเท่านั้น โดยการเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างหลักที่นอนตามหมวดที่ 2 ให้แก่ลูกค้า และคงใช้ผ้าหุ้ม + Topper และชั้นวัสดุเดิมจากที่นอนหลังเดิมที่ลูกค้าส่งซ่อม คืนแก่ลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • หากบริษัทฯ ประเมินแล้วว่าผ้าหุ้มของสินค้าที่ส่งซ่อม อยู่ในสภาพที่ชำรุดเกินกว่าที่จะถอดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างได้ บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับลูกค้า โดยแนะนำให้เปลี่ยนผ้าหุ้มและคิดค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้าหุ้ม + Topper บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ซ่อมหรือเปลี่ยนโครงสร้างที่นอนให้ลูกค้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน, รับคืนสินค้า และการคืนเงินค่าสินค้าทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนที่นอนมูลค่าถูกลง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างทุกกรณี
กรณีที่ลูกค้าขอใช้สิทธิ์รับประกันการซ่อมสินค้าที่ถูกยกเลิกการผลิตและยกเลิกการขายไปแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใช้วัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันในการซ่อมแซม
 • สำหรับป้ายชื่อรุ่นเดิมที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหามาแสดงบนที่นอนได้  เนื่องจากการยกเลิกผลิตและยกเลิกการขายไปแล้ว  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ป้ายแสดงเฉพาะตราสินค้าสินค้าเท่านั้น
ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า
 1. ลูกค้าสามารถแจ้งให้ลูกค้าให้ติดต่อโดยตรงมาที่ 
  • สถานที่ติดต่อ :  แผนกรับประกันสินค้า บริษัทฮิลดิ้งแอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-987-8000 ต่อ 152 WWW.Slumberland.co.th / การรับประกันสินค้า / Scan QR Code               
[email protected]: Slumberlandth               
E-Mail: [email protected]
 1. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์การรับประกัน (E-Claim Form หรือ Claim Form) ให้ครบถ้วน ในกรณีที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนการรับประกันอิเลคทรอนิค ไว้แล้วระบบจะจัดเตรียมข้อมูลบางส่วนไว้โดยอัตโนมัติ ระบุปัญหา ภาพถ่ายสินค้าตามที่บริษัทฯ แนะนำ และภาพสถานที่นัดรับ-ส่งสินค้า บันไดทางขึ้นลง และส่งข้อมูลผ่าน [email protected]: Slumberlandth หรือ E-Mail: [email protected]
 2. ลูกค้าจะได้รับ E-Claim No. เพิ่อใช้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับประกันสินค้าของบริษัทฯ
 3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ลูกค้าส่งมา  จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการรับประกัน
  • หากพิจารณาแล้วว่า โครงสร้างหลักของสินค้า ชำรุดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เจ้าหน้าฝ่ายรับประกันสินค้าจะนัดลูกค้าเพื่อดำเนินการรับสินค้ากลับมาซ่อม ดำเนินการซ่อมและส่งคืนแก่ลูกค้า ตามลำดับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • หากพิจารณาแล้วว่าสินค้าไม่ได้ชำรุดจากโครงสร้างหลัก ตามเงื่อนไขการรับประกัน เจ้าหน้าที่จะแนะนำวิธีการดูแลสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งการบริการเพิ่มเติมที่ทางบริษัทฯ สามารถบริการลูกค้าได้และแจ้งค่าใช้จ่าย ตามลำดับ
  • หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่า สินค้าไม่ได้ชำรุดจากโครงสร้างหลัก แต่ลูกค้ามีความประสงค์ให้ บริษัทฯ นำสินค้ากลับมาตรวจสอบ บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งและตรวจสอบดังนี้
ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  1,500 บาท/หลัง (รับ-ส่งคืน ตามรอบตางรางการส่งสินค้าของบริษัท) / ในต่างจังหวัด  2,000 บาท/หลัง (รับ-ส่งคืน  ตามรอบตารางการส่งสินค้าของบริษัท)
โดยลูกค้าโอนเงินชำระก่อนการดำเนินการ 
บัญชี บริษัท ฮิลดิ้งแอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  
ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 242-2-15218-7
ส่งหลักฐานการโอนเงินแก่พนักงานบริษัทฯ หลังจากนั้นพนักงานจะนัดหมายวันรับสินค้า
หากตรวจสอบแล้วพบว่า โครงสร้างหลักชำรุด ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะซ่อมแซมโครงสร้างหลัก และนำส่งสินค้าคืน พร้อมทั้งโอนเงินค่าดำเนินการคืน
หากตรวจสอบแล้ว โครงสร้างหลัก ไม่ชำรุดตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะนำส่งสินค้าคืนโดยไม่ซ่อมแซม
 • หมวดที่ 3 การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ดังนี้
 1. ชั้นวัสดุ (ชั้นโฟม, เส้นใยสังเคราะห์, ชั้นวัสดุภายในอื่นๆ)  ผ้าหุ้ม , Topper ที่มีการยุบตัวและ/หรือชำรุด การเปลี่ยนแปลงของสีและคุณสมบัติวัสดุ  วัสดุฉีกขาด ที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึง
 • การกระแทก การกระโดดบนที่นอน การชันเข่าบนที่นอน
 • การวางของหนักทับบนที่นอนเป็นเวลานานเกินกว่า  3 วัน
 • การชำรุด-ฉีกขาดจากของมีคม สินค้าชำรุดจากไฟไหม้
 • การเลี้ยงสัตว์บนที่นอนทำให้เป็นสาเหตุของ หมัด เรือด ริ้น ไร แมลงต่างๆ
 • รอยเปื้อนจากของเหลว หรือรอยเปื้อนอื่นๆ
 • การใช้งานผิดประเภท เช่นใช้ที่นอนเป็นที่รองรีด
 • สินค้าชำรุด เสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เช่น การอนุญาตให้พนักงานจัดส่งงอที่นอนเพื่อขึ้นบ้าน
 • การจัดเก็บที่นอนในที่ไม่เหมาะสม เช่น  จัดเก็บในที่มีความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อรา, สถานที่แสงแดดส่อง / น้ำ ทำให้เกิดการแปลงแปลงคุณสมบัติของวัสดุ
 • การใช้ร่วมกับเตียงที่ไม่เหมาะสม เช่น เตียงเล็กเกินไปทำให้บีบที่นอนจนผิดรูป โครงสร้างเป็นไม้ระแนง (กระดูกงู)
 • กลิ่นของที่นอนวัตถุดิบที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัว เช่น โฟม ยางพารา ขนม้า ขนแกะ กาว ดังนั้นอาจมีผลทำให้ที่นอนมีกลิ่นเฉพาะรุ่น
 1. สุขภาพ อาการเจ็บป่วยของลูกค้า
 2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ
 • หมวดที่ 4  การบริการเปลี่ยนชั้นวัสดุ และผ้าหุ้ม
ชั้นผ้าหุ้มและชั้นวัสดุ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า เนื่องจากขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาของลูกค้า ดังนั้นหากลูกค้าต้องการใช้บริการเปลี่ยนผ้าหุ้มและชั้นวัสดุ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่รับประกันสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนชั้นวัสดุและผ้าหุ้มแตกต่างกันตามรุ่นและขนาดของสินค้า รวมทั้งค่าบริการจัดส่ง
 • สินค้าที่นอน  กรณีที่ชำรุดเสียหายจากชั้นวัสดุ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนชั้นวัสดุ ผ้าหุ้ม คิดค่าใช้จ่ายตามรุ่นและขนาด  บวกค่าขนส่ง 1,000 บาท/หลัง
 • สินค้าฐานรอง หัวเตียง กรณีที่ชำรุดเสียหายจากชั้นวัสดุ เช่น พียู ผ้าหุ้ม ล้อ ขาตั้ง ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน แต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนชั้นวัสดุ ผ้าหุ้ม หรือ ล้อ--ขาตั้ง  ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทสงวนสิทธิ์การบริการซ่อม หรือเปลี่ยนวัสดุ ผ้าหุ้ม/พียู อุปกรณ์ล้อ และ ขาตั้ง
เงื่อนไข : ไม่มีบริการที่นอนนอนแทน
 • หมวดที่ 5  การบริการเปลี่ยนที่นอนหลังใหม่สำหรับสินค้าที่ลูกค้ารับสินค้าไปเกิน 14 วัน
บริษัทฯให้สิทธิ์ลูกค้าในการขอเปลี่ยนที่นอนตัวใหม่ 1 ครั้ง/หลัง  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นที่นอนรุ่นเดิม หรือ รุ่นใหม่ (จ่ายส่วนต่างมูลค่าเพิ่มเติม) โดยให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 • ค่าใช้จ่ายการแลกเปลี่ยนที่นอนใหม่  =  ราคาที่นอนใหม่* + ค่าขนส่ง** – (ราคาที่นอนเดิม* x (%) มูลค่าคงเหลือ***)
 
ตัวอย่างการคำนวณราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกรณีต้องการเปลี่ยนรุ่นที่นอน 
ที่นอนใหม่ 30,900 บาท  ที่นอนเดิม ราคา 24,000 บาท ใช้ไปแล้ว 89 วัน (มูลค่าคงเหลือ 60%) = 14,400บาท
วิธีคำนวณ  ค่าใช้จ่าย  30,900 + 1000 – 14,400  = 17,500 บาท  (ลูกค้าชำระเพิ่ม)
*ราคาที่นอนใหม่ อ้างอิงจากราคามาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด (ไม่รวมโปรโมชั่นของห้าง และร้านค้า)

** ราคาที่นอนเดิม อ้างอิงจากราคาใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้า กรณีที่ลููกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินอ้างอิง บริษัทของสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนรุ่นสินค้า
*** ค่าขนส่ง = 1,000 บาท/หลัง
**** ตารางคำนวณมูลค่าคงเหลือของที่นอนเดิมตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์เพื่อเป็นส่วนลดการแลกซื้อที่นอนใหม่
ระยะเวลานับจากวันรับสินค้า ตราสินค้าสลัมเบอร์แลนด์ 
(ราคาขายมาตรฐาน)
ตราสินค้าโวโน
(ราคาขายมาตรฐาน)
ตราสินค้าสตารี่ไนท์
(ราคาขายมาตรฐาน)
15 วัน - 30 วัน มูลค่าคงเหลือ 80% มูลค่าคงเหลือ 60% มูลค่าคงเหลือ 50%
31 วัน - 60 วัน มูลค่าคงเหลือ 70% มูลค่าคงเหลือ 40% มูลค่าคงเหลือ 30%
61 วัน- 90 วัน มูลค่าคงเหลือ 60% มูลค่าคงเหลือ 20% มูลค่าคงเหลือ 30%
91 วัน-1 ปี มูลค่าคงเหลือ 50% มูลค่าคงเหลือ 10% มูลค่าคงเหลือ 10%
1ปี - 50% ของระยะประกัน มูลค่าคงเหลือ 30% มูลค่าคงเหลือ 10% มูลค่าคงเหลือ 10%
มากกว่า 50% ของระยะประกัน มูลค่าคงเหลือ 10% ไม่มีมูลค่าคงเหลือ ไม่มีมูลค่าคงเหลือ

*บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างในกรณี ที่นอนใหม่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือของที่นอนเดิม
 • หมวดที่ 6  การบริการเปลี่ยนที่นอนหลังใหม่สำหรับสินค้าที่ลูกค้ารับสินค้าไปเกิน 14 วัน
บริษัทฯให้สิทธิ์ลูกค้าในการขอเปลี่ยนที่นอนตัวใหม่ 1 ตรั้ง/หลัง  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นที่นอนรุ่นเดิม หรือ รุ่นใหม่ (จ่ายส่วนต่างมูลค่าเพิ่มเติม) โดยให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 1. ระบบสปริงบางชนิด อาจมีเสียงของสปริงได้บ้างเล็กน้อย ตามลักษณะโครงสร้างของสปริงแต่ละรูปแบบ เมื่อมีการการสั่นสะเทือน หรือการพลิกตัว
 2. ที่นอนรุ่นที่มี Pillow Top และ ที่นอนติดซิป อาจมีเสียงที่เกิดจากการเสียดสีของผ้า   Velcro (ตีนตุ๊กแก) ที่ใช้สำหรับยึดชั้น Pillow Top ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 3. ที่นอนติดซิป  และ ที่นอนที่ผลิตตามคำสั่งพิเศษต่างๆ อาจจะทำให้ความรู้สึกในการนอน แตกต่างจากสินค้าทดลองนอน ซึ่งสินค้าสั่งทำตามคำสั่งพิเศษไม่อยู่ในเงื่อไขการรับประกันของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ราคาขายมาตรฐาน (Standard Selling Price) เพื่อใช้ในการคำนวณราคาการแลกเปลี่ยนที่นอน
 5. ระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลาที่เหลือจากที่นอนหลังเดิมที่นำมาใช้สิทธิ์การรับประกัน เช่น ที่นอนหลังเดิมมีระยะเวลารับประกัน 10 ปี และลูกค้าขอแลกเปลี่ยน หรือ ซ่อม ที่นอนหลังจากใช้งานไปแล้ว 2 ปี ดังนั้นระยะเวลารับประกันคงเหลือคือ 8 ปี เท่านั้น
 6. ค่าความคลาดเคลื่อนของที่นอน กว้าง x ยาว x สูง  ประมาณ 2 ซม./ ด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่นอน
 7. เงื่อนไขในการพิจารณาว่าที่นอนยุบจากระบบสปริง วัดค่าการยุบตัวของจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด (ตามมาตรฐานฮิลดิ้งแอนเดอร์สเอเชียแปซิฟิก) ดังนี้
 • ที่นอน  ความสูง   ไม่เกิน 12”  การยุบ  > 1.5” (3.8cm)
 • ที่นอน  ความสูง มากกว่า 12”  การยุบ  > 2”    (5 cm) 
 1. ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลปัญหาของสินค้า และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขการชำรุดของสินค้า และตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การรับประกัน
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการประกัน ในกรณีที่เรียกร้องสิทธิ์เกินกว่านโยบายการรับประกันที่กำหนด
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการปฎิบัติในการรับประกันตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า­­­­­