• การหมุนหรือพลิกที่นอน ช่วยให้ยืดอายุการใช้งานที่นอนได้ แนะนำให้หมุนหรือพลิกที่นอนทุกๆ 3 เดือน

  • การใช้ผ้ารองกันเปื้อน หรือผ้าหุ้มที่นอน  สามารถยืดอายุการใช้งานที่นอนให้ยาวนานขึ้นได้

  • ไม่ควรเหยียบหรือกระโดดบนที่นอน  เพราะอาจมีผลทำให้ชั้นวัสดุเกิดการฉีกขาด หรือ โครงสร้างที่นอนเกิดการชำรุดได้

  • ไม่ควรใช้ที่นอนแทนผ้ารองเตารีด หรือ นำวัสดุที่มีความร้อนวางบนที่นอน เพราะอาจเกิดความชื้นขึ้นภายใต้ชั้นที่นอน หรือเกิดรอยไหม้ได้

  • หากวางที่นอนบนพื้น ควรหลีกเลี่ยงการเหยียบและเดินย่ำบนที่นอน เพราะอาจเกิดการชำรุดบนชั้นวัสดุและโครงสร้างได้

  • ที่นอนมีคุณสมบัติกันไรฝุ่น แต่ตัวฝุ่นยังสามารถเกาะบนผิวที่นอนได้  จึงควรหมั่นทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเป็นประจำ

  • ผ้าหุ้มที่นอนในบางรุ่นสามารถนำไปซักได้ แต่อาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไรฝุ่นลดลง

  • ควรระวังของมีคมโดนตัวที่นอน เพราะอาจเกิดการฉีกขาดทั้งบนตัวผ้า และชั้นวัสดุ ซึ่งไม่ครอบคลุมเงื่อนไขการรับประกัน

  • ห้องที่มีความชื้นมาก มีโอกาสทำให้ที่นอนเกิดเชื้อรา,แบคทีเรีย หรือเป็นที่อยู่ของแมลง ควรดูแลห้องนอนให้อยู่ในระดับความชื้นที่เหมาะสม

  • ที่นอนสามารถงอได้ในบางรุ่นที่มีสัญลักษณ์เท่านั้น โดยสามารถงอได้เพียง 45  องศา และ ที่นอนทุกรุ่นไม่สามารถพับได้

  • ไม่แนะนำให้วางที่นอนบนเตียงโครงไม้แบบโค้งหรือกระดูกงู  หรือเลือกเตียงที่ไม่แข็งแรงอาจส่งผลต่อการยุบตัวของที่นอน