ทำไมต้องเป็น ‘สลัมเบอร์แลนด์’
กว่า 100 ปีในการถือกำเนิดขึ้นของแบรนด์ที่นอนชั้นนำระดับโลก ภายใต้ชื่อ ‘สลัมเบอร์แลนด์’ ปณิธานในการสรรค์สร้างที่นอนที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้หลับใหลในทุกค่ำคืนอย่างมีความสุข ยังคงแฝงฝังอยู่ในจิตวิญญาณของการนำเสนอ และเมื่อผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ‘สลัมเบอร์แลนด์’ จึงเป็นที่นอนคุณภาพระดับสูงที่ผู้คนไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ด้วย 3 เหตุผลสำคัญที่เป็นที่สุดแห่งความเชื่อมั่น

1) ระบบเครือข่ายสปริงลิขสิทธิ์เฉพาะ
ความลับอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์ที่นอนคุณภาพสูง คือการค้นพบความสำคัญในชั้นระบบการรองรับน้ำหนัก (Support System : Spring & Non Spring) สลัมเบอร์แลนด์ริเริ่มด้วยการศึกษาวิจัยด้านสรีระศาสตร์และกายภาคของมนุษย์ เพื่อให้ได้ที่นอนที่ดีที่สุดสำหรับการนอนที่ถูกสุขลักษณะและมอบความรู้สึกสบายในทุกค่ำคืน ความลับในความสำเร็จนั้นได้แก่ การค้นพบระบบเครือข่ายสปริง ในนาม Linear Pocketed Posture Springing โดยใช้ลวดไฮโดรคาร์บอนเส้นเดียวเกี่ยวร้อยโยงยึดแน่นตลอดความยาวของที่นอนเป็นสปริงจำนวน 1,500-5,400 ลูก ตามประเภทของที่นอน ซึ่งรู้จักกันดีในนาม Interlink Coil System อันเป็นระบบสปริงลิขสิทธิ์เฉพาะของสลัมเบอร์แลนด์ที่เหนือกว่าที่นอนทั่วไป เนื่องจากสามารถรองรับน้ำหนัก รวมถึงกระจายและปรับสมดุลน้ำหนักทั่วทั้งร่างกายในทุกอิริยาบถขณะหลับได้เป็นอย่างแท้จริง

2) การกระจายน้ำหนักที่แตกต่างในแต่ละจุด
ระบบเครือข่ายสปริงลิขสิทธิ์เฉพาะของสลัมเบอร์แลนด์ ที่ถูกพัฒนาเทคนิคขึ้นจนสามารถสร้างสรรค์จำนวนสปริงได้มากขึ้น จนกลายเป็นที่นอนคุณภาพสูงที่ประกอบไปด้วยสปริงจำนวน 3600 ลูก และ 5400 ลูก นั้น มีความโดดเด่นประการสำคัญ คือ สามารถแบ่งโซนการรองรับน้ำหนักของร่างกายได้แตกต่างกันไป ตามน้ำหนักจริงที่ต่างกันในแต่ละส่วนของร่างกายด้วย ระบบนี้ถูกเรียกขานว่า Multi Zone System ที่สามารถทำให้ที่นอนระดับสูงของสลัมเบอร์แลนด์หลายรุ่น มีประสิทธิภาพในการรองรับและกระจายน้ำหนักอย่างดีเยี่ยม แม้แต่ผู้นอนข้างๆ ก็ไม่รู้สึกถึงการถูกเรบกวน หากอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะพลิกตัวขณะหลับ

3) ความพิถีพิถันดุจงานฝีมือ
สลัมเบอร์แลนด์เป็นที่นอนระดับโลกที่พิถีพิถันในการผลิตเป็นอย่างมาก ตั้งแต่วัสดุคุณภาพสูงไปจนถึงกระบวนการผลิตที่แสดงถึงความใส่ใจ ไม่ต่างจากงานฝีมือชั้นเลิศที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าในตัวเอง หนึ่งในขั้นตอนการผลิตที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นอนสลัมเบอร์แลนด์ในหลายรุ่น ได้แก่ Hand Tufting ซึ่งเป็นการผสานการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรและสองมือของมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายลูกคลื่นบนชั้นห่อหุ้มของที่นอน อันเป็นชั้นที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวของร่างกาย และส่งผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายที่แตกต่างเหนือกว่าที่นอนทั่วไป

เหล่านี้เองที่แสดงถึงความความใส่ใจในการสรรค์สร้างที่นอนทุกหลังอย่างทรงคุณค่า ซึ่งผู้คนเชื่อมั่นมากว่า 100 ปีในชื่อ สลัมเบอร์แลนด์