PPS3600

PPS3600 Spring System (Double Pocketed Posture Springing 3600) 

การนอนที่แสนสบายของคุณอาจกลายเป็นฝันร้ายไปได้ ถ้าคุณต้องนอนบนที่นอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะร่างกายแต่ละส่วนของคุณมีน้ำหนักไม่เท่ากันจึงต้องการการรองรับที่แตกต่างกัน

ดังนั้นหากที่นอนไม่มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ำหนักอย่างถูกต้องคุณอาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเมื่อยล้าไปตลอดทั้งวัน เราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้ออกแบบที่นอนระบบใหม่นี้ ให้เป็นระบบที่ตอบรับร่างกายแต่ละส่วนที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน เช่น ศีรษะ ไหล่ สะโพกและเท้าได้อย่างลงตัว เพื่อคุณโดยเฉพาะ
   

พื้นที่ส่วนที่ 1-2 :รองรับความสบายของศีรษะและไหล่ที่มีแรงกดน้อยด้วยสปริง PPS 3600 ความแน่นระดับ 165

พื้นที่ส่วนที่ 3-4 :ส่วนที่หนักที่สุด คือ สะโพก จะได้รับการรองรับด้วนสปริง PPS 3600 ความแน่นพิเศษระดับ 180 ช่วยลดความเมื่อยล้า

พื้นที่ส่วนที่ 7-11 :บริเวณรอบขอบที่นอนและแกนกลางที่บางครั้งต้องรับน้ำหนักจากการนั่งของคุณ ถูกรองรับด้วยสปริง PPS 3600 ความแน่นพิเศษ 180