Individual Pocketed Spring

Individual Pocketed Spring System (Barrel Pocketed Spring)


ระบบพ็อกเก็ตเต็ทสปริงทรงบาเรล ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการพันกันของลวด สปริงแต่ละลูกถูกบรรจุอยู่ในซองแยกชิ้น เพื่อให้แต่ละสปริงตัวสามารถรองรับการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถุงบรรจุลวดที่บรรจุอยู่ในที่นอนสลัมเบอร์แลนด์ ได้รับการยึดติดด้วยความร้อนแบบแยกชิ้นกับด้านข้างของที่นอน วิธีนี้เป็นการลดการสั่นสะเทือน ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนไหวในด้านหนึ่งของที่นอนจะไม่ไปรบกวนการนอนกับคู่ของคุณในอีกฝั่งหนึ่ง