การรับประกันสินค้าออนไลน์

 การรับประกันสินค้าออนไลน์

 

สินค้าที่ทำการสั่งซื้อทางออนไลน์ ได้รับการรับประกันมาตรฐานเดียวกันกับสินค้าที่ซื้อโดยทั่วไป โดยสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันได้ที่ ข้อมูลรายละเอียดสินค้า