การจัดส่งสินค้าออนไลน์

การจัดส่งสินค้าออนไลน์ทางบริษัทฯ จะทำการส่งสินค้าให้ภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับการชำระเงินและแผนที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว(ตัดรอบการสั่งซื้อเวลา 14.00 น. ของทุกวัน)
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่และทำการโทรติดต่อ เพื่อนัดวันและเวลาจัดส่งสินค้าอีกครั้ง