Firmbase

102&103FMR
ราคาลด : 18,900
in stock
+

ฐานรอง&หัวเตียง : โครงสร้างใช้ไม้ยาง,ไม้ปาติเกิ้ล และ ไม้ MDF หุ้มผ้าดีไซน์ ระยะเวลารับประกัน : 5 ปี (ส่วนโครงสร้าง)