Contempo

102&103CTP
ราคาลด : 23,900
in stock
+

ฐานรอง&หัวเตียง : โครงสร้างใช้ไม้ยาง,ไม้ปาติเกิ้ล และ ไม้ MDF หุ้มหนัง PU,ระยะเวลารับประกัน : 5 ปี (ส่วนโครงสร้าง)